Dự án lắp kệ siêu thị cho shop Kim Huệ tại Phú Yên

z3736427048395 5d3f34a17d235a939dddcfdc71e1b0cb
Đánh giá

Hoàn Ngọc Rack tiếp nhận và hoàn thành dự án lắp đặt kệ siêu thị cho shop Kim Huệ tại Phú Yên.

Thông tin dự án lắp đặt kệ siêu thị cho shop Kim Huệ

  • Tên khách hàng: Bỉm sữa Kim Huệ
  • Địa chỉ: Phong Niên – Hòa Thắng – Tuy Hòa – Phú Yên
  • Sản phẩm lắp đặt: Kệ siêu thị lưng lưới

Một số hình ảnh dự án

lắp đặt kệ siêu thị cho shop Kim Huệ dự án lắp đặt kệ siêu thị cho shop Kim Huệ z3736427056487 b75cad240fef33097f2e531d529487a1 z3736427059643 8920c0af4519d31433780e57f13d0b7d z3736427064876 f0003770ceb21e21cc52058451976950 z3736427065717 fc307cb907b179fc5a6e19fb775d0528

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *